Garantiebeleid & retourneren

Garantie

Op alle nieuwe camera’s en lenzen bieden wij standaard minimaal twee jaar garantie. Op alle overige producten is de garantietermijn van de leverancier van toepassing. De geboden garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten aangaande garantie en conformiteit waar u beroep op kunt doen. Conformiteit wil zeggen dat het product moet voldoen aan uw redelijke verwachtingen.

Occasions worden door ons geleverd met tenminste 3 maanden garantie. Indien de garantieduur langer is, wordt dit expliciet vermeld.

Private Hifi B.V. heeft geen eigen reparatiedienst en laat defecte producten altijd herstellen door de leverancier of zijn geautoriseerde reparatie instelling.

Indien u product niet goed functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice, telefoonnummer 010-2400104. Als onze leverancier het defect kan bevestigen, vindt vervanging of reparatie onder garantie plaats. Let op! Bij het retour zenden van een artikel de originele verpakking in zo goed mogelijke staat en compleet meezenden. Het adres voor retourzending van is: Private Hifi B.V., Van Nelleweg 1, 3044BC Rotterdam, Nederland.

Garantievoorwaarden

 • Het door u gekochte (op de factuur vermelde) product is gedurende een (op dezelfde factuur aangegeven) periode na aankoopdatum (zoals aangegeven op de factuur) gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Indien zich binnen aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten (een en ander ter beoordeling van Privatre Hifi B.V.) zal Private Hifi B.V. naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
 • Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 • Reparaties buiten de garantietermijn worden zo snel mogelijk tegen een redelijk tarief uitgevoerd.
 • Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of onoordeelkundig is behandeld, door anderen dan Private Hifi B.V. (of door hen aangewezen reparateurs) gerepareerd is, het product is verwaarloosd, merken en/of (serie)nummers van het product en/of het garantiebewijs zijn verwijderd en/of veranderd.
 • Bij eventuele storing dient het product onder bijvoeging van de aankoopfactuur (c.q. garantiebewijs) en eventuele separate product gebonden garantiebewijzen bij Private Hifi B.V. aangeboden te worden.

Uitgesloten van garantie

De volgende schadegevallen zijn uitgesloten van garantie:

 • Gebroken schermen
 • Schade als gevolg van ondeugdelijk gebruik
 • Vocht- of waterschade
 • Val- of stootschade

Stappenplan garantie en defecten

Wilt u gebruik maken van uw garantie? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw reparatie zo spoedig mogelijk afhandelen. Wanneer u het artikel ter reparatie opstuurt, volg dan onderstaande instructies:

 • A.u.b. ALTIJD een duidelijke klachtomschrijving bijvoegen.
 • Vermeld ALTIJD uw volledige persoonsgegevens zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Voeg een kopie factuur/aankoopbon en, indien bijgeleverd, de originele waarborgkaart toe.
 • Uitsluitend het artikel opsturen gerelateerd aan de klacht/het defect.
 • Verpak het artikel goed zodat er geen transportschade kan ontstaan.
 • Wij adviseren uw artikel aangetekend EN verzekerd op te sturen.

Na ontvangst van uw zending, stuurt Private Hifi B.V. een ontvangstbevestiging via e-mail. Wij onderzoeken uw klacht en stellen zo snel mogelijk een oplossing voor.

Kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel vanuit Private Hifi B.V. naar het reparatiecentrum zijn voor onze rekening. Private Hifi B.V. stuurt u een prijsopgave indien de reparatie buiten de garantie valt. Op deze prijsopgave dient u wel/niet akkoord te geven. Onderzoekskosten zijn minimaal €75 indien u uw reparatie niet wilt laten uitvoeren en uw product ongerepareerd retour wilt ontvangen (buiten garantie), tenzij anders aangegeven.

Onder “buiten garantie” wordt verstaan:
Val-, stoot-, knel- of vochtschade, forceren en ondeskundig gebruik. U krijgt drie maanden garantie op uitgevoerde werkzaamheden van een reparatie, tenzij anders aangegeven.

De gemiddelde doorlooptijd van reparaties bedraagt 4-5 weken. Dit is slechts een indicatie en dus onder voorbehoud.

De kosten voor het retourneren van producten onder het herroepingsrecht zijn voor de rekening van de consument.

Meer informatie kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@private-fotografie.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.